+18% Performance - Knights

Tsukasa Suou
Ritsu Sakuma
Arashi Narukami
Izumi Sena
Leo Tsukinaga