+13% Vocal - Trickstar

Subaru Akehoshi
Hokuto Hidaka
Makoto Yuuki
Mao Isara