Birthday Calendar

January

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 10 - Eichi Tenshouin
 • 13 - Tori Himemiya
 • 26 - Kuro Kiryu

February

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
 • 4 - Natsume Sakasaki
 • 21 - Wataru Hibiki
 • 25 - Akiomi Kunugi

March

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 3 - Arashi Narukami
 • 5 - Hinata Aoi
 • 5 - Yuta Aoi
 • 16 - Mao Isara
 • 29 - Tomoya Mashiro

April

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 6 - Tsukasa Suou
 • 20 - Souma Kanzaki
 • 27 - Nazuna Nito
 • 30 - Makoto Yuuki

May

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 5 - Leo Tsukinaga
 • 16 - Madara Mikejima

June

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 9 - Shinobu Sengoku
 • 15 - Tetora Nagumo
 • 22 - Subaru Akehoshi

July

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 1 - Sora Harukawa
 • 15 - Hajime Shino
 • 18 - Koga Ogami
 • 24 - Hiyori Tomoe

August

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 7 - Tsumugi Aoba
 • 16 - Jun Sazanami
 • 29 - Midori Takamine
 • 29 - Adonis Otogari
 • 30 - Kanata Shinkai

September

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 6 - Keito Hasumi
 • 7 - Mitsuru Tenma
 • 18 - Chiaki Morisawa
 • 22 - Ritsu Sakuma

October

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 18 - Yuzuru Fushimi
 • 27 - Nagisa Ran
 • 30 - Shu Itsuki

November

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 2 - Izumi Sena
 • 2 - Rei Sakuma
 • 3 - Kaoru Hakaze
 • 14 - Ibara Saegusa

December

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 11 - Jin Sagami
 • 17 - Hokuto Hidaka
 • 26 - Mika Kagehira