Birthday Calendar

January

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 10 - Tenshouin Eichi
 • 13 - Himemiya Tori
 • 26 - Kiryuu Kuro

February

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 • 4 - Sakasaki Natsume
 • 21 - Hibiki Wataru
 • 25 - Kunegi Asaomi

March

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 3 - Narukami Arashi
 • 5 - Aoi Yuuta
 • 5 - Aoi Hinata
 • 16 - Isara Mao
 • 29 - Mashiro Tomoya

April

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 6 - Suou Tsukasa
 • 20 - Kanzaki Souma
 • 27 - Nito Nazuna
 • 30 - Yuuki Makoto

May

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 5 - Tsukinaga Leo
 • 5 - Mikejima Madara

June

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 9 - Sengoku Shinobu
 • 15 - Nagumo Tetora
 • 22 - Akehoshi Subaru

July

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 1 - Harukawa Sora
 • 15 - Shino Hajime
 • 18 - Ogami Koga
 • 24 - Tomoe Hiyori

August

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 7 - Aoba Tsumugi
 • 16 - Sazanami Jun
 • 29 - Otogari Adonis
 • 29 - Takamine Midori
 • 30 - Shinkai Kanata

September

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 6 - Hasumi Keito
 • 7 - Tenma Mitsuru
 • 18 - Morisawa Chiaki
 • 22 - Sakuma Ritsu

October

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 18 - Fushimi Yuzuru
 • 30 - Itsuki Shu

November

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 • 2 - Sakuma Rei
 • 2 - Sena Izumi
 • 3 - Hagaze Kaoru

December

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 • 11 - Sagami Jin
 • 17 - Hidaka Hokuto
 • 26 - Kagehira Mika