Announcement: Ensemble Stars Unit Songs 3rd Series Release Dates

Posted on March 25, 2017 by Chelsaur


Ensemble Stars! Unit Songs 3rd series was announced today!

http://www.fwinc.co.jp

Here is the release schedule:

Wednesday, August 9th 2017


Vol.1 Ryuseitai (Chiaki Morisawa, Kanata Shinkai, Tetora Nagumo, Midori Takamine, Shinobu Sengoku)
2 New Songs + Karaoke version- 4 tracks total

Vol.2 Knights (Leo Tsukinaga, Izumi Sena, Ritsu Sakuma, Arashi Narukami, Tsukasa Suou) 2 New Songs
Plus Knight Killers (Leo Tsukinaga, Eichi Tenshouin, Kuro Kiryu, Nazuna Nito) 1 New Song
3 New Songs + Karaoke version- 6 tracks total


Wednesday, September 6th 2017


Vol.3 fine (Eichi Tenshouin, Wataru Hibiki, Tori Himemiya, Yuzuru Fushimi)
2 New Songs + Karaoke version - 4 tracks total

Vol.4 Valkyrie (Shu Itsuki, Mika Kagehira)
2 New Songs + Karaoke version - 4 tracks total


Wednesday, October 4th 2017


Vol.5 2wink (Hinata Aoi, Yuta Aoi)
2 New Songs + Karaoke version - 4 tracks total

Vol.6 UNDEAD (Rei Sakuma, Kaoru Hakaze, Koga Ogami, Adonis Otogari) 2 New Songs
Plus Deadmanz (Rei Sakuma, Koga Ogami, Keito Hasumi) 1 New Song
3 New Songs + Karaoke version - 6 tracks total


Wednesday, November 8th 2017


Vo.7 Ra*bits (Nazuna Nito, Mitsuru Tenma, Tomoya Mashiro, Hajime Shino)
2 New Songs + Karaoke version - 4 tracks total

Vol.8 Akatsuki (Keito Hasumi, Kuro Kiryu, Souma Kanzaki)
2 New Songs + Karaoke version - 4 tracks total


Wednesday, December 6th 2017


Vol.9 Switch (Natsume Sakasaki, Tsumugi Aoba, Sora Harukawa)
2 New Songs + Karaoke version - 4 tracks total

Vol.10 Trickstar (Hokuto Hidaka, Subaru Akehoshi, Makoto Yuki, Mao Isara)
2 New Songs + Karaoke version - 4 tracks total


Each CD is 1,200 yen plus tax, except vol.2 and vol.6 are 1,500 yen each plus tax (2 extra tracks per CD)


※ All dates and times are in JST


Happy Ensembling!